Compliance

Jakość i zgodność

Ze szczególną uwagą podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa, jakości obsługi i zgodności z regulacjami prawnymi oraz standardami rynkowymi na wszystkich poziomach funkcjonowania organizacji.  Wszelkie działania prowadzone przez firmę związane z bezpieczeństwem i kontrolą jakości mają na celu zabezpieczenie interesów Klientów Moventum. 

Organizacja

Systematycznie przeprowadzamy badania mające na celu identyfikację ryzyk w obszarach operacyjnych i technologicznych. Audyty zewnętrzne i wewnętrzne prowadzimy w cyklach rocznych i kwartalnych. Audyt zewnętrzny wykonywany jest cyklicznie przez niezależnego audytora. Badaniu podlega obszar przyjętych przez firmę standardów realizacji procesów operacyjnych i technologicznych. Przeprowadzone audyty typu ISAE 3402 (poprzedni standard SAS 70) potwierdzają efektywność stosowania przyjętych norm wewnętrznych oraz kontroli procesów.  Celem audytu wewnętrznego jest nieustanne podnoszenie jakości świadczonych usług. W całej organizacji prowadzimy kwartalne przeglądy istotnych obszarów działania naszej firmy pod względem zgodności z procedurami, identyfikacji i eliminacji potencjalnych ryzyk i zagrożeń. Stosowane standardy oraz wysoka jakość zostały potwierdzone szeregiem certyfikatów oraz audytów. Nasz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji został certyfikowany w zakresie ISO 27001.

Działania operacyjne i technologiczne

Wysoki poziom jakości świadczonych usług w zakresie operacyjnym i technologicznym jest regulowany w przyjętych z Klientami SLA - Service Level Agreement. SLA gwarantuje przejrzystość procesów i działań jak również zapewnienia wysoką jakości obsługi. Ciągłość obsługi i bezpieczeństwo danych gwarantuje w pełni funkcjonalne centrum zapasowe - COB (Continuity of Business). 

Regulacje prawne

Aktywnie uczestniczymy w tworzeniu rozwiązań dla funduszy inwestycyjnych w Polsce, wprowadzając rozwiązania systemowe pozwalające naszym Klientom na skuteczne przestrzeganie przepisów prawnych. Jednym z elementów polityki bezpieczeństwa jest również monitorowanie i uczestnictwo w pracach nad zmianami regulacyjnymi i prawnymi sektora finansowego. Szczególną uwagę zwracamy na monitorowanie zgodności z procedurami dotyczącymi m.in. ochrony danych osobowych, przeciwdziałania nieuczciwym operacjom finansowym, oraz procedurami dotyczącymi zabezpieczeń przed powstaniem konfliktu interesów. Ponieważ od wielu lat współpracujemy z Klientami zagranicznymi, wdrożyliśmy procedury odpowiadające unijnym wymogom w zakresie KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering). Naszym Klientom zapewniamy proces identyfikacji transakcji podejrzanych wprowadzając usługę skanowania podmiotów uczestniczących w realizacji transakcji międzynarodowymi listami sankcyjnymi (OFAC i UE). Wszelkie podejrzane transakcje są raportowane w trybie natychmiastowym do naszych Klientów.

Bezpieczeństwo informacji

Informacje, zarówno te, które są własnością Moventum, jak i te, które klienci powierzają nam w ramach współpracy, są chronione skuteczniej dzięki wdrożonemu Systemowi Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Zasady Systemu zostały wdrożone w oparciu o normę ISO 27001. Certyfikat obejmuje działalność agenta transferowego, księgowości funduszy oraz obsługi klienta dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Dokument jest potwierdzeniem, że Moventum zarządza bezpieczeństwem informacji, w tym bezpieczeństwem teleinformatycznym, fizycznym oraz ciągłością działania, zgodnie z najlepszymi światowymi standardami i praktykami z tego zakresu.