Kariera

Kariera

Mamy klientów na całym świecie, poszerzamy granice dystrybucji produktów finansowych, budujemy innowacyjne systemy informatyczne. Nasz zespół w Polsce liczy blisko 200 osób i składa się z wysokiej klasy specjalistów z obszarów produktów inwestycyjnych, operacji oraz technologii. Dołączając do zespołu Moventum będziesz miał możliwość wykorzystania wiedzy, którą już masz oraz będziesz wspierany w tym, żeby stale dowiadywać się więcej. Dobra atmosfera i przyjazne warunki pracy są częścią naszej kultury organizacyjnej.

Dowiedz się więcej

Mamy klientów na całym świecie, poszerzamy granice dystrybucji produktów finansowych, budujemy innowacyjne systemy informatyczne. Nasz zespół w Polsce liczy blisko 200 osób i składa się z wysokiej klasy specjalistów z obszarów produktów inwestycyjnych, operacji oraz technologii. Dołączając do zespołu Moventum będziesz miał możliwość wykorzystania wiedzy, którą już masz oraz będziesz wspierany w tym, żeby stale dowiadywać się więcej. Dobra atmosfera i przyjazne warunki pracy są częścią naszej kultury organizacyjnej.

Dołącz do Moventum

Jeżeli jesteś osobą, która ma dużo pomysłów i wniesie do naszej pracy coś nowego – zapraszamy. Wyślij nam swoją aplikację i w kilku słowach napisz, jakim stanowiskiem lub obszarem pracy jesteś zainteresowany. Nasz zespół stale się rozwija i być może wkrótce będziemy poszukiwać pracowników, takich jak Ty. 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Moventum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska (zwana dalej również „Spółką”). Informujemy, iż w Moventum Sp. z o.o. powołane zostało stanowisko Inspektora Ochrony Danych, do którego mogą Państwo kierować ewentualne zapytania dotyczące celu oraz zakresu przetwarzanych Państwa danych osobowych dla potrzeb rekrutacyjnych. Aktualne informacje na temat osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych w Moventum Sp. z o.o. oraz jej dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.moventum.com.pl/polityka-prywatnosci.
 

Pragniemy Państwa poinformować, iż odbiorcą danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych otrzymanych w ramach procesu rekrutacji są wyłącznie osoby, które zostały do tego upoważnione przez Spółkę, tj. pracownicy departamentu kadr i płac, menadżerowie wydziałów / zespołów, do których prowadzona jest dana rekrutacja, a także Zarząd Spółki. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych Spółki, dostęp do Państwa danych osobowych posiadać mogą ponadto menadżerowie wydziałów / zespołów, dla których rekrutacje takie będą prowadzone i w przypadku których profil osoby w zakresie jej doświadczenia zawodowego lub wykształcenia najbliżej odpowiadać będzie profilowi kandydata poszukiwanego przez Spółkę dla celów danej rekrutacji. W ramach realizowanego przez Spółkę procesu rekrutacji, otrzymane dane osobowe kandydatów nie są przekazywane do podmiotów trzecich, w tym do podmiotów mających swoje siedziby w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych.
 

Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę w celach rekrutacyjnych przechowywane są odpowiednio przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku aplikowania wyłącznie na dane stanowisko, oraz nie dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, licząc od daty publikacji ogłoszenia. Po upływie w/w okresów otrzymane dokumenty aplikacyjne usuwane są z rejestrów i zasobów Spółki, w przypadku kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni w Moventum Sp. z o.o.
 

W związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego również jako „RODO”, „ORODO” lub „GDPR”, pragniemy poinformować, iż kandydaci mają prawo dostępu do przekazanych Spółce danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w ramach procesu rekrutacyjnego. Moventum Sp. z o.o. ponadto informuje, iż w sytuacji gdy dany proces rekrutacyjny wspierany jest przez proces zautomatyzowanego profilowania kandydatów, brak wyrażenia zgody w tym zakresie albo jej wycofanie w trakcie procesu, skutkować może brakiem możliwości przeanalizowania przez Spółkę dokumentów aplikacyjnych kandydata oraz ostatecznie brakiem możliwości zaproponowania takiemu kandydatowi zatrudnienia w Moventum Sp. z o.o. Spółka jednocześnie informuje, iż proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania kandydatów, ma na celu wyłącznie zoptymalizowanie procesu rekrutacji, w tym w szczególności czasu jego trwania.
 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych kandydatów są przepisy kodeksu pracy, RODO, a także inne przepisy obowiązującego prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacyjnych. W zależności od rodzaju i charakteru stanowiska, a także szczególnych obowiązków prawnych z tym związanych, możliwa jest ponadto konieczność dostarczenia przez kandydata w trakcie procesu rekrutacji dodatkowych informacji na jego temat, w tym m.in. oświadczeń lub zaświadczeń na temat niekaralności kandydata. Dostarczenie takich informacji przez kandydata może stanowić warunek jego zatrudnienia przez Spółkę.
 

Przekazując do Spółki dokumenty aplikacyjne zawierające Państwa dane osobowe, wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Moventum Sp. z o.o. w celu realizacji procesu rekrutacji, a także oświadczają i zapewniają, iż zapoznali się z powyższą informacją, rozumieją jej treść oraz są świadomi przysługujących im praw. Jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie w celach rekrutacji zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania kandydatów przez Moventum Sp. z o.o.

banner

Czy jesteś zainteresowany współpracą?