Agent transferowy

Jesteśmy jednym z największych pod względem przetwarzanych wolumenów operacji agentem transferowym w  Europie Środkowej. Obsługujemy 600 funduszy i 800 rejestrów, przeprowadzamy kilkadziesiąt tysięcy rozmów telefonicznych miesięcznie, a nasze systemy informatyczne przetwarzają
kilka milionów transakcji w ciągu roku.

Zobacz więcej

Jesteśmy jednym z największych pod względem przetwarzanych wolumenów operacji agentem transferowym w  Europie Środkowej. Obsługujemy 600 funduszy i 800 rejestrów, przeprowadzamy kilkadziesiąt tysięcy rozmów telefonicznych miesięcznie, a nasze systemy informatyczne przetwarzają
kilka milionów transakcji w ciągu roku.

Zakres usług:

 • prowadzenie rejestru uczestników funduszy
 • przetwarzanie transakcji na rejestrach uczestników
 • obsługę wszystkich rodzajów produktów inwestycyjnych, tj. IKE, IKZE, PPE, PPI, PPO
 • administrowanie rachunkami bankowymi funduszy oraz realizowanie płatności
 • administrowanie rejestrem sieci dystrybucji
 • naliczanie opłat manipulacyjnych oraz wynagrodzenia dla sieci sprzedaży
 • czynności związane z AML, w tym prowadzenie rejestru transakcji, raportowanie do GIIF, prowadzenie analizy transakcji, bieżące monitorowanie i skanowanie baz danych listami  sankcyjnymi
 • naliczanie i raportowanie podatku dochodowego
 • prowadzenie korespondencji z uczestnikami funduszu (potwierdzenia transakcji, odpowiedzi na zapytania i reklamacje)
 • obsługę dystrybutorów: udostępnianie aplikacji do dystrybucji, wsparcie telefoniczne
 • raportowanie dla TFI, regulatorów, dystrybutorów / zapewniamy raporty zwrotne w formacie oczekiwanym przez dystrybutora
 • archiwizację dokumentów papierowych i archiwum elektroniczne

Czy jesteś zainteresowany współpracą?