Księgowość funduszy

Specjalizujemy się w księgowości otwartych funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Na rynku wyróżnia nas oferta kompleksowego prowadzenia ksiąg rachunkowych dla funduszy zarejestrowanych w Luksemburgu. Klienci doceniają jakość naszych usług, doświadczenie jakie wnosimy do współpracy i elastyczne wsparcie. 

Zobacz więcej

Specjalizujemy się w księgowości otwartych funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Na rynku wyróżnia nas oferta kompleksowego prowadzenia ksiąg rachunkowych dla funduszy zarejestrowanych w Luksemburgu. Klienci doceniają jakość naszych usług, doświadczenie jakie wnosimy do współpracy i elastyczne wsparcie. 

Obsługa w zakresie księgowości funduszy obejmuje:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszu 
 • wyceny aktywów i pasywów funduszu oraz ustalania wyniku z operacji
 • obliczania wartości aktywów netto (WAN) oraz WAN na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny
 • raportowania i pozyskiwania cen z zewnętrznych źródeł
 • uzgadniania stanów ksiąg rachunkowych z bankiem depozytariuszem
 • przekazywania podmiotowi zarządzającemu informacji o stanie majątkowym funduszu
 • przygotowywania sprawozdań finansowych funduszu oraz okresowych sprawozdań dla instytucji nadzorujących
 • udostępniania ksiąg rachunkowych funduszu do badania lub kontroli
 • kontroli limitów inwestycyjnych
 • archiwizacji i przechowywania dokumentacji księgowej oraz danych księgowych
 • prowadzenia rejestrów transakcji funduszy
 • przygotowywania raportów płynności
 • usług middle-office – rozliczania transakcji
 • raportowania do instytucji nadzorczych

Czy jesteś zainteresowany współpracą?