Produkty ubezpieczeniowe

Fundusze ubezpieczeniowe

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze operacyjnej i księgowej firm ubezpieczeniowych. Obsługujemy różnorodne produkty ubezpieczeniowe, w tym produkty oferowane w ramach subskrypcji, produkty ze składką jednorazową, regularną lub dodatkową, ubezpieczenia indywidualne i grupowe, IKE, IKZE, produkty ustrukturyzowane i produkty ubezpieczeniowe lokujące składki w fundusze inwestycyjne. Wspieramy firmy oferujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK).

Zobacz więcej

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze operacyjnej i księgowej firm ubezpieczeniowych. Obsługujemy różnorodne produkty ubezpieczeniowe, w tym produkty oferowane w ramach subskrypcji, produkty ze składką jednorazową, regularną lub dodatkową, ubezpieczenia indywidualne i grupowe, IKE, IKZE, produkty ustrukturyzowane i produkty ubezpieczeniowe lokujące składki w fundusze inwestycyjne. Wspieramy firmy oferujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK).

Wsparcie sprzedaży na etapie zawarcia umowy ubezpieczenia:

 • nowoczesne systemy umożliwiające bezpieczne przesyłanie danych, niezbędnych do zawarcia umowy oraz zmian do już istniejących umów
 • obsługa wniosków o zawarcie ubezpieczenia
 • kwalifikacja wniosku do underwritingu

Obsługa posprzedażowa umów ubezpieczenia:

 • wystawianie dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia
 • obsługę dyspozycji, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia
 • weryfikację składek ubezpieczeniowych
 • korespondencję rocznicową oraz w związku ze złożonymi dyspozycjami
 • naliczanie i pobieranie opłat zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia
 • przygotowywanie danych niezbędnych do rozliczenia z pośrednikami ubezpieczeniowymi
 • rozliczanie transakcji
 • składanie dyspozycji nabyć i umorzeń do TFI
 • administrowanie rachunkami bankowymi

 

Czy jesteś zainteresowany współpracą?