Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 czerwca 2016 roku nazwa naszej spółki uległa zmianie. Dotychczasowa Atlantic Fund Services Sp. z o.o. została zastąpiona nową - Moventum Sp. z o.o.

Powyższa zmiana jest związana z dalszym rozwojem naszej Spółki w ramach grupy Moventum.

Zmiana nazwy ma na celu umocnienie silnej pozycji firmy, odświeżenie i unowocześnienie wizerunku marki oraz ujednolicenie komunikacji zewnętrznej Spółek Moventum w Europie i na świecie.

 

AGENT TRANSFEROWY
AGENT TRANSFEROWY
KSIĘGOWOŚĆ FUNDUSZY
KSIĘGOWOŚĆ FUNDUSZY
DYSTRYBUCJA
DYSTRYBUCJA
WSPARCIE DLA DYSTRYBUTORÓW
WSPARCIE DLA DYSTRYBUTORÓW
JAKOŚĆ I ZGODNOŚĆ
JAKOŚĆ I ZGODNOŚĆ
TECHNOLOGIA
TECHNOLOGIA