Skontaktuj się z nami

W związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego również jako „RODO”, „ORODO” lub „GDPR”, pragniemy poinformować, iż w przypadku zamieszczenia w Państwa wiadomości kierowanej do Moventum Sp. z o.o. (zwana dalej również „Moventum”) i wysłanej przy wykorzystaniu niniejszej strony internetowej danych osobowych, które dotyczą Państwa lub osoby trzeciej, niniejszym potwierdzają Państwo wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez Moventum tak przekazanych danych, a także zapewniają Moventum o posiadaniu stosownych w tym zakresie pełnomocnictw, w przypadku gdy dane te dotyczą osoby trzeciej. 

Informujemy, iż otrzymane dane osobowe mogą być przedmiotem przetwarzania przez Moventum, przy czym zakres tego przetwarzania determinowany jest każdorazowo rodzajem i charakterem otrzymanych danych, a także przedmiotem i treścią kierowanej do nas korespondencji. W szczególności pragniemy poinformować, iż w przypadku gdy celem korespondencji jest przesłanie do Moventum dokumentów aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny, itp.), dla tych potrzeb w naszym serwisie internetowym znajduje się specjalna dedykowana strona www.moventum.com.pl/kariera. Przesyłając do Moventum, przy wykorzystaniu niniejszej strony, dokumenty aplikacyjne, niniejszym potwierdzają i zapewniają nas Państwo o zapoznaniu się z informacją zamieszczoną na stronie www.moventum.com.pl/kariera oraz wyrażają Państwo dobrowolną zgodę, jak tam wskazana. 

Administratorem otrzymanych danych osobowych jest Moventum Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska. Jednocześnie informujemy, iż w Moventum Sp. z o.o. powołane zostało stanowisko Inspektora Ochrony Danych, do którego mogą Państwo kierować ewentualne zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Aktualne informacje na temat osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych w Moventum Sp. z o.o. oraz jej dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.moventum.com.pl/polityka-prywatnosci.
 

Informujemy, iż zgodnie z RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu na zautomatyzowane podejmowanie decyzji, o ile ma to zastosowanie.

Polska

Moventum Sp. z o.o. 
ul. Cybernetyki 21 
02-677 Warszawa 

Tel: +48 22 541 77 77

Fax: +48 22 541 77 00

office@moventum.com.pl

Luxemburg

Moventum S.C.A. 

12, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxembourg 

Tel: +352 26154 200 
Fax: + 352 26154 300
contact@moventum.lu

Niemcy

Moventum S.C.A.

Taunustor 1 - TaunusTurm

D-60310 Frankfurt am Main

Tel: +49 (0) 69 50 50 604 - 160
Fax: +49 (0) 69 50 50 604 - 161

contact@moventum.de

Austria

Moventum S.C.A. 

Donau-City-Straße 7
DC Tower - 30. Etage
A-1220 Wien
Tel: +43 (0) 1 205 551 7026

contact@moventum.at

Czechy

Moventum a.s.

Palác Padowetz

Bašty 413/2, 602 00 Brno

Tel: +420 734 727 828

contact@moventum.cz