Technologie

Technologia to priorytet. Dla nas jest czymś więcej niż tylko dążeniem do ulepszania rozwiązań i wdrażaniem innowacji. Technologia to w Moventum proces ciągłych poszukiwań i odkryć. A w tym procesie jest coś równie ważnego  ciągła edukacja i rozwijanie talentów ekspertów z naszego zespołu. Nasi specjaliści mają wiedzę potrzebną do tego żeby dostosowywać systemy informatyczne do dynamicznie zmieniających się potrzeb Klientów. 

Technologia to priorytet. Dla nas jest czymś więcej niż tylko dążeniem do ulepszania rozwiązań i wdrażaniem innowacji. Technologia to w Moventum proces ciągłych poszukiwań i odkryć. A w tym procesie jest coś równie ważnego  ciągła edukacja i rozwijanie talentów ekspertów z naszego zespołu. Nasi specjaliści mają wiedzę potrzebną do tego żeby dostosowywać systemy informatyczne do dynamicznie zmieniających się potrzeb Klientów. 

Własne rozwiązania

Technologie Moventum działają w bezpiecznym i niezawodnym środowisku, porównywalnym ze środowiskiem bankowym. Tworzymy i stale rozwijamy własne aplikacje aby wspierać rozwój naszych partnerów biznesowych. Szeroko stosowane w naszych rozwiązaniach platformy zapewniają Klientom Moventum zaawansowane technologicznie, skalowalne, a jednocześnie efektywne kosztowo usługi w zakresie agenta transferowego oraz księgowości i dystrybucji funduszy inwestycyjnych. Zawsze dostosowujemy nasze usługi do indywidualnych wymagań Klientów.

 

Bezpieczne

Niezawodne

Skalowalne

Odpowiadające
na potrzeby rynku

Efektywne kosztowo

Systemy i aplikacje

System operacyjny

GTAS (Global Transfer Agency System– główny system agenta transferowego umożliwiający kompleksową obsługę polskich funduszy typu FIO, SFIO, FIZ oraz funduszy luksemburskich i z Lichtensteinu. System jest zbudowany w oparciu o nowoczesne technologie, umożliwiające dynamiczny i elastyczny rozwój. W ramach polskiej oferty wspiera szeroką gamę produktów PPE, PSO, PPI, IKE, IKZE oraz produkty ubezpieczeniowe typu unit-linked. Posiada funkcjonalności niezbędne do obsługi produktów denominowanych w różnych walutach. Dzięki temu obecnie z powodzeniem wykorzystujemy GTAS do obsługi Klientów w Republice Czeskiej, Słowacji, Austrii, Luksemburgu i Holandii.

Systemy wsparcia dystrybucji

 – aplikacja internetowa dla dystrybutorów, która umożliwia złożenie wszystkich rodzajów dyspozycji oraz dostęp do danych uczestników funduszy inwestycyjnych

 – system przetwarzający zlecenia otrzymane w każdym formacie istniejącym na rynku. Umożliwia przekazywanie raportów zwrotnych w oczekiwanym przez dystrybutora formacie. Aplikacja obsługuje formaty innych agentów transferowych

 – internetowa platforma transakcyjna do składania zleceń bezpośrednio przez uczestników funduszy inwestycyjnych

 

Systemy wspomagające

 – internetowa aplikacja umożliwiająca Pracodawcom obsługę programów PPE

 – internetowa aplikacja umożliwiająca Klientom Moventum zdalny dostęp do bazy danych oraz serwisu raportowego

– aplikacja umożliwiające kontrolę w zakresie AML (AntiMoneyLaudering)

 

Czy jesteś zainteresowany współpracą?